Kasteel Museum Sypesteyn

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Voorpagina Kasteel Sypesteyn

Kasteel Sypesteyn

E-mail Afdrukken PDF

Volgens de overlevering schenkt graaf Floris V in 1288 land aan ene Willem Nicolaasz. (Hallinck). Deze zou hierop een huis hebben gebouwd. De oudste gevonden funderingen van Sypesteyn dateren echter uit circa 1500.

In 1572 wordt Aert Abramsz. van Sijpesteijn beleend met huijsinge ende hofstede. In 1589 worden deze verwoest tijdens schermutselingen met de Heer van Mijnden. In 1664 koopt Cornelis Ascanius de ruïne van de principale Huijsinge ende hofstede. Hij laat Sypesteyn herstellen en noemt zich Heer van Sijpesteijn. Al in 1673 wordt het huis tijdens gevechten tussen Franse troepen en soldaten van stadhouder Willem III weer verwoest.

Het leen blijft in de familie die, tot de afschaffing tijdens de Bataafsche Republiek, zorg draagt voor de jaarlijkse leenhulde aan de Heren van Mijnden. In 1804 verkoopt de eigenaresse de grond aan een van de bewoners van een boerderij op het terrein. Rond 1900 koopt jonkheer Henri van Sypesteyn in 1901 de voorvaderlijke stamgrond terug. Op de fundamenten en met bouwmateriaal uit afgebroken historische gebouwen en kerken laat hij een sober stamslot herrijzen.

   

De laatste telg van het geslacht Van Sypesteyn richt zijn kasteel in als museum. Ter lering en vermaak. Hij brengt er de talrijke familieportretten onder, evenals zijn verzamelingen kunst en kunstnijverheid, waaronder het zeldzame Loosdrechts porselein.

Familieportretten

Vrijwel alle portretten tonen voorouders van Henri van Sypesteyn of aanverwante families. Ze vertegenwoordigen opeenvolgende stijlen en getuigen van de continuïteit van het geslacht.

De bezoeker passeert op zijn tocht door het kasteel de formele, vroeg zeventiende-eeuwse portretten door Van Mierevelt en Van Ravesteyn en werken met de hoofse allure van Jan Mijtens en De Baen.

De zwierigheid van de portretten door Nicolaes Maes en Cornelis Troost kondigen de achttiende eeuw aan met portretschilders als Godfried Schalcken en Frans Decker, Jan Maurits Quinkhard, George van der Mijn en Wybrand Hendriks.

 

Loosdrechts porcelein

 

Naast Chinees porselein uit de zeventiende en achttiende eeuw brengt Van Sypesteyn Europees en vooral Hollands porselein bijeen. Zijn museum huisvest inmiddels de grootste verzameling Loosdrechts porselein.

In 1774 sticht predikant Joannes de Mol in Loosdrecht een porseleinmanufactuur om daarmee de armoede en werkloosheid te bestrijden. De Mol krijgt te maken met de problemen van overproductie. Een té kostbaar product, concurrentie uit het buitenland en gebrek aan financiële reserves leiden in 1782 tot faillissement. Ook nieuwe eigenaren kunnen een definitief einde in 1784 niet voorkomen.

Loosdrechts porselein heeft een hoge kwaliteit en een grote verscheidenheid aan vormen en decoraties. Naast sier- en gebruiksvoorwerpen van uiteenlopende aard levert de fabriek op bestelling eetserviezen met meer dan honderd delen.

Kunstnijverheid

Behalve meubelen huisvest kasteel-museum Sypesteyn vooral achttiende-eeuwse uurwerken en sculpturen die dateren van de late Middeleeuwen tot ver in de negentiende eeuw. Een bijzondere plaats nemen de modelstudies in terracotta in, die aan het eigenlijke werk voorafgingen. Zo is er onder andere werk van de zeventiende-eeuwers Pieter Xaverij en Hendrick de Keyser de Jonge en uit de negentiende eeuw, Louis Royer. Van Sypesteyn verzamelt pendules, tafel- en consoleklokken. Het monumentale staand horloge neemt een bijzondere plaats in. Zijn ingebouwd speelelement brengt de elegante Pruikentijd tot leven.
Kasteeltuin

Jonkheer Van Sypesteyn heeft in het park van Sypesteyn de illusie willen wekken van een historische stijltuin met onder andere een slottuin, een doolhof en een boomgaard. Deze onderdelen worden van elkaar gescheiden door hagen, grachten en siersmeedijzeren hekken, afkomstig van oude buitenplaatsen.

Neo-Renaissance

Al voor de bouw van het kasteel begint jonkheer Van Sypesteyn aan het begin van de twintigste eeuw met de aanleg van de terreinen. De indeling baseert hij op opgegraven fundamenten van muren, bruggen en de loop van de grachten. Met zijn gedegen kennis van tuinarchitectuur ontwerpt hij een slottuin naar zestiende- en zeventiende-eeuwse voorbeelden. Ook andere elementen, die men vroeger vaak om kastelen zag, zoals doolhof, park, singel en boomgaard worden aangelegd. Rond 1927 bereikt het neo-Renaissancistische park zijn uiteindelijke vorm.

Exotische soorten

Nog altijd bevinden zich opmerkelijk veel verschillende en bijzonder boomsoorten op het relatief kleine oppervlak. Uniek is de fraaie katsoeraboom (Cercidiphyllum japonicum), die als een van de mooiste en grootste van Nederland wordt beschouwd. Maar ook bomen als de Japanse treurhoningboom (Sophora japonica 'Pendula') en de moerascypres (Taxodium distichum) trekken de aandacht, vooral vanwege hun sierlijke bladvormen.

 

Wat is er te doen?

Contact

Kasteel-Museum Sypesteyn
Nieuw Loosdrechtsedijk 150
1231 LC Loosdrecht
Telefoon: 035-5823208

Administratie en Informatie:
Email: info@sypesteyn.nl
Bankrek.: 3046.35.677
Maandag gesloten
Klik hier voor een route

Algemeen Nut Beoogde Instelling

De volgende bedrijven zijn sponsoren van het Kasteel Museum Sypesteyn
Banner
Banner
Banner
Banner


Aan- en Afmelden