Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht, Telefoon: 035-5823208, e-mail: info@sypesteyn.nl

2272x700 Kasteel 2008 05 06 008

ANBI Informatie

De Stichting Vrienden van Sypesteyn is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onze stichting geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen donaties en schenkingen. Bovendien zijn giften aan de stichting aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels, zie http://www.belastingdienst.nl/giften/

De Stichting is een culturele ANBI. Onze donateurs hebben hierdoor een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

SCHENKEN MET MEER BELASTINGVOORDEEL Als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is dit volledig aftrekbaar van de belasting, waardoor u een deel van dat bedrag terug krijgt. De belasting noemt dit een periodieke schenking.

U bepaalt zelf de hoogte van deze periodieke schenking en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst, welke u vindt op de website van de belastingdienst. Een kopie hiervan stuurt u aan de penningmeester van onze stichting. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

 Naam:  Stichting Vrienden van Sypesteyn
 RSIN-nummer:  8077.51248
 KvK-nummer:  41187508
 Bankrekeningnummer:    NL82INGB0004372274
 Contactgegevens:  Secretariaat Vrienden van Sypesteyn
   Eikenlaan 4
   1231 BH Loosdrecht
Telefoonnummer:  035-5824995
Email:  info@vriendenvansypesteyn.nl

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Sypesteyn steunt met de jaarlijkse opbrengst Kasteel Museum Sypesteyn, werft vrijwilligers en door activiteiten tracht zij het aantal bezoekers uit te breiden.

Beleidsplan
Het Beleidsplan 2018-2022 is in te zien door hier te klikken.

JaarverslagFinanciële verantwoording


De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Onze Privacyverklaring kunt u inzien door hier te klikken.

Henri 96x100Sypesteyn

Sypesteyn: de droom van jonkheer Henri
Henri 96x100Sypesteyn zonder achtergrond 200x100

Sypesteyn: de droom van jonkheer Henri
Henri 96x100

Sypesteyn: de droom van jonkheer Henri